Otázky


Řada základních otázek vám pomůže připravit se před běžnou návštěvou ordinace. Další, konkrétnější a odvážnější, pak umožňují plánovat rehabilitaci tak, abyste dosáhli konkrétních výsledků co nejjistěji. 

Do připravených otázek se můžete pustit ambiciózně a vlastními slovy popsat své potíže i cíle. Pokud ale váháte, doporučujeme napsat si zde o formulář s možnostmi nejčastějších odpovědí.

Ač jsou rehabilitační otázky mezi léčbou a uzdravením neobvyklé, odvážné a někdy dokonce znějí drze, jsou ve skutečnosti zcela legitimní. Když jde o zdraví a možnost přiblížit se k uzdravení, neměla by být žádná otázka tabu. V RehaListu záleží výhradně na vás, ke kterým otázkám seberete odvahu, které si necháte na později a o kterých se ještě poradíte s odborníky.