Rehabilitace

...navrací schopnosti ztracené nemocí, úrazem, vrozeným hendikepem, ale i běžným přetížením, fyzickým selháním či dlouhodobou nerovnováhou. 

Spíše než o léčení jde vlastně o dosahování konkrétních cílů ve zdraví. 

Rehabilitace se snaží udržet tah k cíli využitím veškerých dostupných prostředků,  včetně prostředků jednoduchých i laických. Vedle profesionálních prostředků se často nakonec podstatnou stává vůle a odhodlání samotného pacienta. To léčbu nesnižuje, ale naopak zvyšuje spolehlivost vyspělých postupů a snižuje riziko recidiv. Orientovaný aktivní pacient je vítaným zákazníkem. Je proto škoda, že stát a pojišťovny nepracují s rehabilitací jinak a efektivněji než jako s dalším běžným oborem.

Rehabilitace je vlastně mezioborový princip, dotýkající se všech medicínských specializací. Jde jí totiž o něco, co všechny spojuje, o výsledek. Věnuje se nejčastěji mezioborovým překážkám, které způsobují, že je pacient skvěle léčen, ale nedosahuje uzdravení. Je proto přínosné vědomě ji propojit s léčbou hned od jejího počátku a nečekat až běžná léčba vyčerpá své možnosti nebo se dostane do úzkých. Zvláště proto, že se systém zdravotnictví soustředí na léčení, nikoliv na uzdravování, který kupodivu ani nijak nesleduje jen ho předpokládá, automaticky, jako by šlo o automatický stroj.

Rehabilitace je naštěstí velmi praktická, proto její pomoc většinou cítíme velmi brzy na vlastní kůži, pohybu a schopnostech těla. Nebojte se tedy naplánovat si svou rehabilitaci, ať na ní váš lékař myslí nebo ne. Najděte si zkušeného fyzioterapeuta nebo jiného rehabilitačního specialistu a poraďte se nad otázkami, které vás i jeho zajímají. Inspirujte svého lékaře a nadchněte ho svými cíli ve zdraví. Získejte ho nejen pro lepší léčbu, ale i pro rehabilitaci a skutečné uzdravování!